Διοικητική

Στρατηγική

Η στρατηγική (strategy) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και ισχυρό θεμέλιο για την επιβίωση και την ευημερία κάθε οικονομικής οντότητας. Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα στον ιδιωτικό τομέα και την αποτελεσματικότητα στο δημόσιο τομέα, βοηθώντας τις σύγχρονες Οργανώσεις να δημιουργούν βιώσιμη αμοιβαία αξία και να προκαλούν ολικό θετικό αντίκτυπο. Στην εποχή της βέβαιης αβεβαιότητας, οι οργανωσιακοί ηγέτες αναζητούν ολοκληρωμένες και προσαρμόσιμες λύσεις, για την επιτυχή και υπεύθυνη αντιμετώπιση πολυσύνθετων προκλήσεων, που αφορούν στην εκμετάλλευση ευκαιριών και/ή στην επίλυση προβλημάτων. Κατανοούν ότι, στον 21ο αιώνα, οι Οργανώσεις που επιβιώνουν και ευημερούν, είναι αυτές που διαθέτουν το πλεονέκτημα να σκέφτονται και να δρουν στρατηγικά, να εξελίσσονται και να διοικούνται με στρατηγικό τρόπο, μέσω μιας αέναης διαδικασίας στρατηγικής προσαρμογής.

Οργανωτική

Η οργανωτική (organisation) διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της ανταγωνιστικότητας στον ιδιωτικό τομέα και της αποτελεσματικότητας στο δημόσιο τομέα. Oι οικονομικές οντότητες πρέπει να αλλάζουν με συστηματικό τρόπο, προκειμένου να προσαρμόζονται, με επιτυχία και υπευθυνότητα, στις απαιτήσεις του δυναμικού εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Ένας εύπλαστος οργανωτικός σχηματισμός, δημιουργεί γερές βάσεις για οργανωσιακή ευελιξία, δημιουργική σύνθεση και συνεχή εξέλιξη. Στην εποχή της βέβαιης αβεβαιότητας, η οργανωσιακή σταθερότητα, μπορεί να επιτευχθεί, μόνο, μέσω της συνεχούς αλλαγής, σε διαφορετικά δομικά επίπεδα και κλίμακες έντασης.

Επιχειρησιακή

Η επιχειρησιακή (operations), πραγματώνει την οργανωσιακή στρατηγική και δίνει πνοή στον οργανωτικό σχηματισμό της οικονομικής οντότητας. Μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, οι σύγχρονες Οργανώσεις, στην εποχή της βέβαιης αβεβαιότητας, κατορθώνουν να λειτουργούν με βάση την οικονομική αρχή και να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Οποιαδήποτε Οργάνωση, προκειμένου να επιβιώνει και να ευημερεί, πρέπει να είναι σε θέση να υλοποιεί και να ολοκληρώνει, με οικονομικό τρόπο, όλα όσα σκέφτεται, σχεδιάζει και προγραμματίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες του στρατηγικού εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.