Επιχειρήσεις

Εξερεύνηση & Ανακάλυψη

Η εξερεύνηση αποτελεί το θεμελιώδη λίθο των επιχειρήσεών μας. Διεξάγουμε εξερευνητικές εργασίες για την ανακάλυψη νέων αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων γνώσης. Αναζητούμε συνεχώς νέους τρόπους αξιοποίησης των ιδιόκτητων αποθεμάτων γνώσης. Διαχειριζόμαστε τους ιδιόκτητους πόρους γνώσης με δημιουργικότητα και υπευθυνότητα. Μεριμνούμε για την προστασία και την ασφάλεια των δεξαμενών γνώσης της εταιρείας. Το γνωσιακό μας χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ποικίλλα είδη γνώσης (διοικητική, οικονομική και δημιουργική γνώση).

Ανάπτυξη & Παραγωγή

Αναπτύσσουμε νέα προϊόντα γνώσης. Το παραγωγικό μας σύστημα έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται και να μεταποιεί διοικητική, οικονομική και δημιουργική γνώση. Οι γνωσιακοί μας πόροι μετασχηματίζονται στον ιδιόκτητο σταθμό παραγωγής γνώσης της MENELAOS GEORGIADES. Το μείγμα προϊόντος της εταιρείας περιλαμβάνει διοικητικά, οικονομικά και δημιουργικά προϊόντα.

Εμπορία & Διάθεση

Είμαστε προμηθευτές γνώσης. Μεγιστοποιούμε την αγοραία αξία των προϊόντων μας. Αναπτύσσουμε τερματικά γνώσης και δίκτυα γνωσιακού εφοδιασμού. Συνδέουμε την προσφορά με τη ζήτηση γνώσης. Διαχειριζόμαστε τη διακίνηση της γνώσης. Προμηθεύουμε τους πελάτες μας με προϊόντα γνώσης υψηλής ποιότητας. Φροντίζουμε τους γνωσιακούς πελάτες μας.

Τεχνολογία & Καινοτομία

Η τεχνολογική καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα των επιχειρησεών μας. Είναι απαραίτητη για την επιβίωση και την ευημερία της εταιρείας μας. Μας επιτρέπει να ξεκλειδώνουμε πολυσύνθετα συστήματα γνωσιακών ευκαιριών. Μας βοηθά να επιχειρούμε αποτελεσματικά και αποδοτικά. Μας καθιστά ενεργούς και ανταγωνιστικούς σε κάθε γωνιά της βιομηχανίας γνώσης. Είμαστε οργανωμένοι και λειτουργούμε μέσω τεχνολογικών κέντρων. Αναλαμβάνουμε φιλόδοξα τεχνολογικά εγχειρήματα.

Χαρτοφυλάκιο Έργων

Είμαστε πρωτουργοί και πρωτοπόροι. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Σχεδιάζουμε κι εκτελούμε έργα στο προπαραγωγικό, παραγωγικό και μεταπαραγωγικό στάδιο της αλυσίδας παραγωγής γνώσης. Καλύπτουμε την αυξανόμενη ζήτηση γνώσης για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Προάγουμε τη γνωσιακή ασφάλεια. Ενισχύουμε την επιχειρηματική μας βάση. Διανοίγουμε νέους δρόμους μεγέθυνσης. Διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη εξέλιξη της εταιρεία μας.