Οικονομικά

Η ικανότητα οικονομικής (the economics capability) της Menelaos Georgiades είναι μια σύνθετη ικανότητα. Πρόκειται για ένα σύστημα θεμελιωδών ικανοτήτων που αποτελείται από τα επιμέρους υποσυστήματα της οικονομικής νοημοσύνης, της δημόσιας οικονομικής και της φορολογίας.