Διοίκηση

Η ικανότητα διοίκησης (the management capability) της Menelaos Georgiades είναι μια σύνθετη ικανότητα. Πρόκειται για ένα σύστημα θεμελιωδών ικανοτήτων που αποτελείται από τα επιμέρους υποσυστήματα της στρατηγικής, της οργανωτικής και της επιχειρησιακής.