Υπηρεσίες

Η σουΐτα υπηρεσιών (the services suite) της Menelaos Georgiades αποτελείται από τις έξι (6) βασικές γραμμές υπηρεσιών: συμβουλευτική & καθοδήγηση, ενημέρωση & πληροφόρηση, μάθηση & ανάπτυξη, έρευνα & ανάλυση, υλοποίηση & παρακολούθηση, έλεγχος & αξιολόγηση.